MICO GROUP thành lập năm 1993. hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực thiết bị công nghiệp nặng và hạ tầng


MICO GROUP đã thực hiện việc cung cấp nhiều dây chuyền công nghệ với vai trò là tổng thầu EPC và định hướng trở thành nhà tổng thầu EPC lớn trong lĩnh vực năng lượng, hoá dầu - hoá chất, môi trường, cơ điện.


Các thành viên của MICO GROUP là đại diện của các tập đoàn lớn trên thế giới và định hướng trở thành những nhà cung cấp thiết bị - chuyển giao công nghệ hàng đầu trong lĩnh vực hoạt động của mình